Parkovací zóny
České Budějovice
zákaznický portál

Vyřiďte si rezidentní či abonentní parkovací oprávnění pro parkovací zóny z pohodlí domova či kanceláře.

Pro zaregistrování vyplňte žádost:

Parkovací oprávnění jsou vystavována na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením statutárního města České Budějovice, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení města“).

Veškeré údaje jsou ověřovány v základních registrech a v Centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení).

Správu parkovacího systému včetně vyřizování parkovacích oprávnění zprostředkovává pro statutární město České Budějovice obchodní společnost Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – správce systému.

Způsoby podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění

  • elektronické podání: v rámci zřízeného webového portálu si žadatel vytvoří svůj uživatelský účet, vyplní předepsaný formulář a požadované doklady vloží elektronickou formou prostřednictvím tohoto portálu.
  • osobní podání: předepsané tištěné formuláře žádostí, které jsou přílohami č. 1 až 4 této metodiky, včetně jejich příloh (přílohy č. 5 až 11 této metodiky), budou k vyzvednutí na kontaktních (registračních) místech nebo ke stažení v rámci zřízeného webového portálu www.parkovanicb.cz ve formátu PDF. Formulář vyplněný čitelně ve všech kolonkách hůlkovým písmem a podepsaný, včetně případných příloh, bude možné odevzdat na kontaktních (registračních) místech.

Proces udělení parkovacího oprávnění

  • V okamžiku zadání údajů do systému v rámci webového portálu bude elektronické žádosti přiděleno číslo-ID (variabilní symbol). V případě osobního podání správně vyplněné tištěné žádosti bude žádost zadána do systému pověřeným pracovníkem.
  • V rámci schválení žádosti proběhne ověření údajů vyplněných žadatelem, kontrola předložených dokladů a výpočet ceny parkovacího oprávnění dle platného „Ceníku parkovacích zón České Budějovice“.
  • Žadatel bude informován o udělení parkovacího oprávnění s výzvou k zaplacení, a to elektronickou poštou, nebo v případě neuvedení adresy elektronické pošty dopisem. Platba za parkovací oprávnění musí proběhnout do 10 pracovních dnů od data udělení parkovacího oprávnění. V případě žádosti s požadovaným odloženým počátečním datem nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem platnosti.
  • Pokud žadatel nesplňuje podmínky k vydání parkovacího oprávnění, bude rovněž vyrozuměn elektronickou poštou, nebo v případě neuvedení adresy elektronické pošty dopisem.
  • Platnost parkovacího oprávnění je zahájena okamžikem odeslání vyrozumění o udělení parkovacího oprávnění žadateli; v případě požadavku na odloženou platnost bude zahájena počátečním dnem této platnosti.
  • Pokud platba neproběhne v požadovaných termínech, parkovací oprávnění zaniká.


VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA NĚKTERÉ Z NAŠICH POBOČEK:

DOC Mercury

Nádražní 1759, 37001 České Budějovice (stávající předprodejní a informační kancelář DPMČB)
provozní doba se řídí dle nastavení Dopravního podniku a je uvedena na webech www.dpmcb.cz a www.parkovanicb.cz

Městské informační centrum

Městské informační centrum v budově radnice vchod č. 3, pouze výdej formulářů a příjem žádostí
nám. Př. Otakara II. č. 1/1, 37092 České Budějovice,
provozní doba: PO, ST 8:00 - 17:00, ÚT, ČT 7:00 - 15:00, PÁ 7:00 - 14:30

Turistické informační centrum

Turistické informační centrum v budově radnice vchod č. 2, pouze úhrada dlouhodobého parkovacího oprávnění
nám. Př. Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice,
provozní doba:
PO - PÁ 8:30 - 18:00, SO 8:30 - 17:00, NE 10:00 – 16:00 (turistická sezóna - 1. června až 30. září)
PO, ST 9:00 - 17:00, ÚT, ČT, PÁ 9:00 - 16:00, SO 9:00 - 13:00 (mimosezóna - 1. října až 30. května)