Parkovací zóny
České Budějovice
zákaznický portál

Vyřiďte si rezidentní či abonentní parkovací oprávnění pro parkovací zóny z pohodlí domova či kanceláře.

Pro zaregistrování vyplňte žádost:

Parkovací oprávnění jsou vystavována na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením statutárního města České Budějovice, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení města“).

Veškeré údaje jsou ověřovány v základních registrech a v Centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení).

Správu parkovacího systému včetně vyřizování parkovacích oprávnění zprostředkovává pro statutární město České Budějovice obchodní společnost Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – správce systému.

Způsoby podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění

  • elektronické podání: v rámci zřízeného webového portálu si žadatel vytvoří svůj uživatelský účet a požadované doklady vloží elektronickou formou prostřednictvím tohoto portálu.
  • osobní podání: předepsané tištěné formuláře, které jsou přílohou této metodiky, budou k vyzvednutí na kontaktních (registračních) místech nebo ke stažení v rámci zřízeného webového portálu www.parkovanicb.cz ve formátu PDF. Čitelně vyplněný formulář hůlkovým písmem a podepsaný, bude možné také osobně odevzdat na kontaktních (registračních) místech

Proces udělení parkovacího oprávnění

  • V okamžiku zadání údajů do systému v rámci webového portálu bude elektronické žádosti přiděleno číslo-ID (variabilní symbol). V případě osobního podání tištěné žádosti bude následující pracovní den žádost zadána do systému pověřeným pracovníkem.
  • V rámci schválení žádosti proběhne ověření údajů vyplněných žadatelem, kontrola předložených dokladů a výpočet ceny parkovacího oprávnění dle platného „Ceníku parkovacích zón České Budějovice“.
  • Žadatel bude informován o udělení parkovacího oprávnění s výzvou k zaplacení, a to elektronickou poštou nebo v případě osobního podání dopisem. Platba za parkovací oprávnění musí proběhnout do 10 pracovních dnů od data udělení parkovacího oprávnění nebo nejpozději 3 pracovní dny před začátkem platnosti (v případě žádosti s požadovaným odloženým počátečním datem).
  • Pokud žadatel nesplňuje podmínky k vydání parkovacího oprávnění, bude rovněž vyrozuměn elektronickou poštou, nebo dopisem, dle způsobu podání žádosti.
  • Platnost parkovacích oprávnění je zahájena okamžikem odeslání vyrozumění o udělení parkovacího oprávnění žadateli; v případě požadavku na odloženou platnost bude zahájena počátečním dnem této platnosti.
  • Pokud platba neproběhne v požadovaných termínech, parkovací oprávnění zaniká.


VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA NĚKTERÉ Z NAŠICH POBOČEK:

OC IGY 1

pracoviště DPMCB, Pražská 1247/24, 37004 České Budějovice, přízemí IGY 1,
provozní doba Po – NE, 9:00 – 21:00 hod.

Městské informační centrum

Městské informační centrum v budově radnice vchod č. 3, nám. Př. Otakara II. č. 1/1, 37092 České Budějovice,
provozní doba: PO, ST 8:00 - 17:00, ÚT, ČT 7:00 - 15:00, PÁ 7:00 - 14:30

DOC Mercury

Nádražní 1759, 37001 České Budějovice (stávající předprodejní a informační kancelář DPMČB),
provozní doba: PO - PÁ 6:00 -19:00, SO 8:00 - 12:00